DE SLO

Grabljarstvo

Zgodovina

Obrt grabljarstva so v preteklosti večinoma izvajali kmetje, ki so v zimskih mesecih ali ob slabih vremenskih razmerah izkoristili čas, da si ustvarijo nekaj dodatnega zaslužka. Letno je tako ena oseba pozimi izdelala okrog 1000 grabelj. Te grablje so nato prodali bodisi posrednikom ali neposredno na tržnicah in so kmetom pogosto prinesle življenjsko pomemben dodaten zaslužek. Okrog leta 1900 je bila ta obrt na podeželju še vedno zelo razširjena. Z vse večjim tehničnim napredkom so bili delovni koraki dopolnjeni s stroji in delno popolnoma zamenjani. V teku 20. stoletja je obrt grabljarstva skoraj v celoti izumrla (prim. Hugger 1968, str. 4).