DE SLO

Metlarstvo

Zgodovina

Metlarstvo se je prvotno razvilo iz sezonske dopolnilne dejavnosti v vsakdanjiku kmečkega življenja. V mestih se je le malo ljudi ukvarjalo s to dejavnostjo. Končni izdelki so se prodajali v lastnih delavnicah, na tržnicah, prodajali pa so jih tudi krošnjarji. Metlarstvo je bila tipična obrt revnih ljudi, saj je bilo nabavljanje surovin poceni in izdelke je bilo mogoče narediti s preprostimi orodji. Zato za izdelovanje metel nikoli ni bilo vajeništva in prav tako ne lastnega ceha. Zaradi odsotnosti lastnega ceha so se metlarji pogosto pridružili drugim cehom. Danes se je metlarstvo v veliki meri umaknilo industrijski proizvodnji. Tradicionalno metlarstvo se danes še izvaja, predvsem ljubiteljsko in zaradi ohranjanja tradicije. Izdelki so še danes zelo cenjeni zaradi boljše kakovosti v primerjavi z industrijsko izdelanimi metlami (prim. Sallmann 2019).