DE SLO

Izdelovalci krtač, metel in grabelj

Ozadje in pomen izobraževanja

Poklic izdelovalca krtač, metel in grabelj je skupen izraz za več tradicionalnih obrtnih poklicev, ki se poučujejo na usposabljanju EUREVITA. Usposabljanje zajema izdelavo krtač, čopičev, metel, grabelj in drugih tradicionalnih gospodinjskih pripomočkov. Na naslednjih straneh so prikazane podrobnejše informacije o izbranih izdelkih, ki bodo nastali med usposabljanjem.

Vsebine usposabljanja

Izdelovalec krtač, metel in grabelj izdeluje vse vrste krtač, čopičev, metel in grabelj, ki se uporabljajo v gospodinjstvih ali v gospodarstvu. Bistvenega pomena pri tem je izbira materialov in pravilno ravnanje z orodjem. Glavna dejavnost izdelovalcev krtač, metel in grabelj je izdelava in trženje krtač, čopičev, metel in grabelj. Možna je tudi izdelava specialnih izdelkov, kot so krtače za proizvodne stroje. Izdelovalci krtač, metel in grabelj so zaposleni v delavnicah obrtnih podjetij ali v proizvodnih halah industrijskih podjetij.

V središču našega usposabljanja bo ohranjanje in posredovanje dragocenega znanja naših prednikov. Kot v preteklosti se bodo uporabljale samo regionalne naravne surovine.

Obravnavane bodo naslednje vsebine:

  • Prednosti in uporaba tradicionalnih krtač, metel in grabelj
  • Poznavanje surovin
  • Praktična navodila za izdelavo krtač, čopičev, metel in grabelj
  • Ravnanje z delovnimi pripomočki in ročnim orodjem
  • Pravne podlage in obrtni zakoni
  • Trženje in prodaja