Muzej na prostem Stübing

Avstrijski muzej na prostem v Stübingu je leta 1962 ustanovila Republika Avstrija kot osrednji državni muzej na prostem in z veliko zbirko nacionalne kulturne dediščino s pribl. 100 izvirnimi podeželskimi stavbami in več kot 130.000 muzejskimi predmeti iz več kot šestih stoletij spada med najpomembnejše muzeje na prostem v Evropi.
Avstrijski muzej na prostem pa ni samo varuh stvarne kulturne dediščine, ampak prispeva tudi k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine v obliki ljudskih običajev in starih obrti, ki jih oživlja.
Kot partnerji pri projektu EUREVITA bodo strokovnjaki muzeja uporabili svoje znanje iz zgodovinskih delovnih metod, od znanstvene priprave do razvoja procesov usposabljanja, za okrepitev oživitve starih obrti v današnjem gospodarskem okolju.

Freilichtmuseum Stübing

8114 Stübing, Österreich

Tel: +43 3124 / 53 700

E-pošta: freilichtmuseum@museum-joanneum.at
Domača stran: www.museum-joanneum.at

Back to top