Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in regionalne obrtne ter podjetniške zbornice so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno.    

V Sloveniji in EU si zbornica prizadeva za boljše gospodarske pogoje za obrtnike ter mikro in mala ter srednja podjetja. Obrtniki so prek zbornice enakovredni partnerji v dialogu z državo in sindikati. Strokovni oddelki spremljajo delovne in zaposlitvene pogoje svojih članov, izvajajo številne izboljšave (kakovost, standardizacijo, uvajanje sodobnih tehnologij …), vlagajo spremembe zakonov, uveljavljajo skupne interese članov ter redno in dodatno strokovno izpopolnjujejo svoje člane. Izvajajo tudi skupne promocijske dejavnosti in skrbijo za spoštovanje dobrih poslovnih praks.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 583 05 00

E-posta: info@ozs.si
Domača stran: www.ozs.si

Back to top